LaktasHuvud

Laktosintolerans

Laktas finns naturligt i tunntarmens slemhinna. Laktosintolerans uppstår om kroppen producerar för lite av detta laktosspjälkande enzym. 

Hos individer, som är laktosintoleranta, tar istället tjocktarmens bakterie- flora över nedbrytningen av laktos (mjölksocker) efter att dessa individer har intagit mjölk och andra livsmedel innehållande laktos. Under denna process utförd av tarmfloran kan gaser bildas och magen bli uppsvälld. 

Ballongmage kan tyda på att du har laktosintolerans.  Andra symptom på laktosintolerans är exempelvis diarré, buksmärtor och magbuller.

Kosttillskott innehållande "laktasenzym förbättrar laktosnedbrytningen hos individer som har problem med att bryta ner laktos". Det i EU godkända hälsopåståendet återfinns mellan citationstecknen.

Besök Livsmedelsverkets hemsida för ytterligare information om laktos och laktosintolerans (och skillnaden jämfört med den mycket allvarligare åkomman mjölkproteinallergi). Livsmedelsverket har också sammanställt en informativ laktostabell. Den kan hjälpa dig att fastställa vilka av dina måltider, som troligen innehåller laktos.


Studera även bipacksedeln, som medföljer vid köp av Pluslaktas™. Du återfinner även bipacksedeln här.

www.laktas.se