LaktasHuvud

Laktosintolerans

Laktas finns naturligt i tunntarmens slemhinna. Laktosintolerans uppstår om kroppen producerar för lite av detta laktosspjälkande enzym. 

Hos individer, som är laktosintoleranta, tar istället tjocktarmens bakterie- flora över nedbrytningen av laktos (mjölksocker) efter att dessa individer har intagit mjölk och andra livsmedel innehållande laktos. Under denna process utförd av tarmfloran kan gaser bildas och magen bli uppsvälld. 

Ballongmage kan tyda på att du har laktosintolerans.  Andra symptom på laktosintolerans är exempelvis diarré, buksmärtor och magbuller.

Kosttillskott innehållande "laktasenzym förbättrar laktosnedbrytningen hos individer som har problem med att bryta ner laktos". Det i EU godkända hälsopåståendet återfinns mellan citationstecknen.

Kosttillskott för lindring av symptomen på laktosintolerans kommer oftast i form av laktaskapslar eller laktastabletter. 

En del upplever laktastabletter som mycket mjöliga och föredrar av denna anledning laktaskapslar. Flera tillverkare av laktastabletter har "löst" detta problem genom att ersätta neutrala, men mjöliga, fyllnadsmedel med sötningsmedel såsom xylitol, sorbitol och isomalt, vilka gör att känslan av mjölighet undviks. 

Xylitol, sorbitol och isomalt är emellertid laxerande (tarmtömmande) och hör av denna anledning självklart inte hemma i laktastabletter. Dessa sockeralkoholer motverkar ju syftet med intagande av laktasenzym.

Pluslaktas™ är laktaskapslar och vi är därför befriade från problemet att välja mellan mjöliga eller laxerande (tarmtömmande) ingredienser.

Besök Livsmedelsverkets hemsida för ytterligare information om laktos och laktosintolerans (och skillnaden jämfört med den mycket allvarligare åkomman mjölkproteinallergi). Livsmedelsverket har också sammanställt en informativ laktostabell. Den kan hjälpa dig att fastställa vilka av dina måltider, som troligen innehåller laktos.


 

www.laktas.se