LaktasHuvud

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller helt sen den 25 maj 2018, då den ersatte personuppgiftslagen (PuL).

Expocell AB (556551-1317) äger och driver Laktas.se™. Personuppgifter, som blir lagrade, kan komma företaget tillhanda på tre sätt. Vi får person-uppgifter när någon:

1. kontaktar oss via e-post

2. kontaktar oss via kontaktformuläret
3. handlar i nätbutiken


Vi samlar in och lagrar så lite information om dig som möjligt. Vi svarar exempelvis gärna på dina frågor per telefon och är under kontorstid oftast tillgängliga på 040-211020. När du kontaktar oss per telefon kan du välja att vara anonym och då kommer inga uppgifter om dig alls att lagras.


Om du istället väljer att kontakta oss via e-post (punkt 1) eller via kontakt-formuläret (punkt 2), så kan du också välja att vara anonym. För att kunna besvara ditt e-brev, så behöver vi emellertid din e-postadress.

Ett generellt tips för ökad anonymitet på internet är att öppna ett extra e-postkonto utan några personuppgifter (såsom namn) för användning vid exempelvis denna typ av förfrågningar (punkterna 1 och 2).

Punkt 1

När du skickar e-brev till info@laktas.se, så kommer ditt e-brev bara att finnas tillgängligt för oss på en (1) plats. E-brevet lagras bara i vår egen inkorg för e-post.

När vi svarar dig lagras detta e-brev i vår skickatkorg.

Vi raderar e-brev i vår inkorg respektive skickatkorg inom två år, men om du vill att vi raderar dina tidigare, så är det inget problem. Kontakta oss! 

Punkt 2

När du klickar på "Skicka meddelande" under kontaktformuläret, så skickas ditt meddelande inte till oss utan till Hemsida24 AB, som har utvecklat och driver verktyg för att hantera hemsidor och nätbutiker.

Utöver att du omgående får ett automatiskt svar (från Hemsida24 AB) om att du kommer att bli kontaktad, så vidarebefordras en kopia av ditt e-brev till info@laktas.se. Av denna anledning kommer ditt e-brev att finnas tillgängligt för oss på två (2) platser. Dels lagras e-brevet hos Hemsida24 AB och dels i vår egen inkorg för e-post. 

När vi svarar dig lagras detta e-brev emellertid endast i vår skickatkorg. Skickade e-brev går nämligen inte via Hemsida24 AB.

Vi raderar e-brev på alla tre platserna inom två år, men om du vill att vi raderar dina tidigare, så är det inget problem. Kontakta oss!

Punkt 3

När du handlar i nätbutiken, så uppstår en affärstransaktion, som Expocell AB i enlighet med bokföringslagen måste bevara underlag för under minst sju (7) år.

Eftersom vi normalt skriver ut varje beställning på papper omgående, så kan vi därefter radera så mycket som möjligt av den elektroniska information om dig, som finns lagrad. Detta alltså långt innan sju år har passerat. Kontakta oss om du önskar detta!

I en affärstransaktion på internet är emellertid långt fler parter än bara köpare och säljare involverade. För större företag än vårt är det ohållbart att skriva ut varje affärstransaktion på papper och många av dem kan därför inte tillmötesgå varje önskemål om förtida radering, eftersom de då riskerar att bryta mot ovannämnda bokföringslag.

När du handlar i vår nätbutik, så kan exempelvis följande företag utöver din egen bank komma att erhålla delar av din personliga information:

1. Expocell AB - äger och driver Laktas.se™
2. Hemsida24 AB - äger och driver verktygen för hemsidor och nätbutiker
3. SEB AB - hanterar vårt konto för förskottsbetalningar via Swish/bankgiro
4. Getswish AB - äger, förvaltar och utvecklar tjänsten Swish
5. Bankgirocentralen BGC AB - bistår banker med bankgirobetalningar
6. Payson AB - förmedlar direktbetalningar och kortbetalningar
7. Trustly Group AB - förmedlar direktbetalningar på internet
8. VISA - kortnätverk i Europa ägt av europeiska storbanker
9. MasterCard - kortnätverk i Europa ägt av europeiska storbanker
10. PostNord Sverige AB - ombesörjer våra spårningsbara leveranser 
11. GleSYS AB - driver e-posttjänsten, som info@laktas.se baserar sig på

Om du känner dig oroad över att din personliga information sprids, så kan du i beställningen ange att du ämnar att förskottsbetala till vårt bankgironr, men istället skicka kontanter i ett kuvert till Expocell AB, Box 60311, 216 08 Malmö och förvarna oss om att du gör detta. Du kan även be oss att skicka dina varor som vanligt, icke-spårningsbart brev. Observera emellertid att du då står hela risken om pengarna eller varorna skulle försvinna på vägen.

www.laktas.se