LaktasHuvud

The English version of our Terms and Conditions (T&C) valid for delivery to address in the EU can be found below the Swedish one. 

Observera att försäljningsvillkoren på svenska bara gäller för leverans till adress i Sverige. För leverans till adress i andra EU-länder och Norge gäller de engelska försäljningsvillkoren längst ned. 

För leverans till adress i Norge
gäller de engelska försäljningsvillkoren med tre avvikelser. Vi levererar nämligen utan moms till Norge, frakten (60 SEK) är dyrare än till EU, då en speciell exportfaktura bifogas, och betalningsalternativet förskottsbetalning i EUR erbjuds inte.

 

*******************************

 
Tack för att du handlar i Laktas.se™ (www.laktas.se) , som ägs och drivs av Expocell AB (organisationsnr 556551-1317).

Då varorna räknas som livsmedel finns tyvärr ingen ångerrätt efter att de har lämnat oss. Så här skriver Konsumentverket:

"Kom ihåg att det finns varor där ångerrätten inte gäller. Det gäller till exempel livsmedel, tidningsprenumerationer och vadhållning."

Studera därför speciellt punkt 5. Ångerrätt och retur extra noga innan du godkänner våra försäljningsvillkor.

1. Priser

I www.laktas.se anges varornas priser fraktfritt i svenska kronor (SEK) och inklusive 12 % moms.

2. Fraktsätt

Efter beställning sker leverans som brev till din postlåda eller, vid större beställningar, som paket till PostNords ombud. Om du uppger ditt mobilnr erhåller du för paketförsändelser till PostNords ombud en SMS-avisering med utlämningskoden (annars brevavi, medför fördröjning) varefter hämtning hos ombudet kan göras. 
 
3. Betalningsmetoder

a. Betala med Swish till nummer 123 2219509. Ange ordernr som meddelande vid betalning. Observera att beloppet inte skickas automatiskt utan du måste själv ombesörja betalning efter orderläggning.

b. Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss med VISA, MasterCard eller internetbank (Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken, Sparbanken Syd). Läs mer om Payson här: www.payson.se

c. Förskottsbetalning till bankgironr 5095-6960 tillhörande Expocell AB. Efter orderläggning erhålles ett kvitto med ordernr. Ange ditt namn och ordernr som referens.

4. Leveranstid

Leveranstiderna är baserade på PostNords information. Se punkt 6. Reklamation för mer information.

a. Vid beställning och betalning före kl 13.00 på en helgfri vardag skickas beställda varor samma dag. Normalt har du varorna nästa helgfria vardag.

b. Vid förskottsbetalning via bankgiro måste man räkna med att ankomst sker först cirka två helgfria vardagar efter att betalning har anlänt till vårt konto. Detta har att göra med att bankgirobetalningar blir tillgängliga för granskning sent på eftermiddagar och att tidsutrymmet för plockning och paketering samma dag därför är begränsat.

5. Ångerrätt och retur

Varorna i www.laktas.se är klassificerade som livsmedel och ångerrätten gäller inte för livsmedel. Därför kan varor inte returneras annat än om de mot förmodan skulle vara behäftade med fel. För reklamation se punkt 6.

När beställning har lagts finns liten möjlighet att ångra sig, då vi ju sätter en stolthet i att kunna leverera snabbt. Följande möjligheter erbjuds dock:

a. Ring oss omgående på 040-211020, så skall vi göra vårt bästa för att stoppa leveransen.

b. Förskottsbetala via bankgiro, så har du ångerrätt åtminstone till och med förmiddagen den dag då betalningen ankommer till oss. Vid förskottsbetalning kan leveranstiden bli längre (se punkt 4. Leveranstid).
 
6. Reklamation

Om du mot förmodan vill reklamera en vara, så måste detta göras skriftligen och så fort det eventuella felet har upptäckts. Du kan exempelvis använda formuläret, som nås genom att klicka på knappen Kontakt i www.laktas.se.

Om reklamationen avser en transportskada måste sådan först göras omedelbart och skriftligen till PostNord innan reklamation därefter görs till oss.

När det gäller leveranstider förlitar vi oss på de uppgifter PostNord tillhandahåller. Tyvärr blir post försenad och några dagars försening är inte giltig orsak till reklamation.
 
7. Force majeure

Sverige är relativt sett befriat från naturkatastrofer, krig, strejker och plötsliga myndighetsbeslut, men om sådana ändå inträffar och påverkar försäljning och leverans av varor från www.laktas.se, så har både säljare och köpare rätt att häva avtalet.

8. Tvist

Vid en eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

9. Kommunikation

Dina kontaktuppgifter kan komma att användas för begränsad kommunikation mellan Laktas.se™ och dig. Se även under knappen GDPR i menyraden.

 
*******************************

 
Thank you for shopping in Laktas.se™ (www.laktas.se) owned and run by Expocell AB (VAT number SE556551131701).

Since the products are considered as food there is no right of withdrawal after they have left us. This is in accordance with Swedish law (www.konsumentverket.se). Please therefore study 5. Right of withdrawal and return extra before you approve our Terms and Conditions.

1. Prices

In www.laktas.se the product prices are stated in Swedish kr (SEK) including 12 % VAT but excluding the freight cost.

To facilitate for the buyer we update the indicative SEK/EUR exchange rate after a major change has taken place. The actual price paid in your currency however depends on the exchange rate offered by your credit card company or other financial institution at the time of purchase.

2. Mode of delivery

For customers in Europe (excluding Sweden and Norway) the delivery is done by First Class Mail at 30 Swedish kr (SEK) including 25 % VAT.

3. Methods of payment

a. Use Payson (www.payson.se) to pay in a simple and safe way to us. With Payson you can pay with Visa, MasterCard or from your bank account after authentication. The latter service (Trustly online payment provider) is not available in France, Greece, Slovenia and Luxembourg.

A few card issuers have not yet been registered in the Payson data base. If you experience problems and prefer paying by card Payson will need the first six digits of your card. These six digits are called the Issuer Identification Number (IIN). In addition Payson also needs to know if the IIN is for a MasterCard or Visa card. You can either contact Payson direct (https://www.payson.se/en/private/faq-private/) or ask Laktas.se™ to assist in getting the card issuer registered. 

b. Prepayment to the bank account of Expocell AB which is the company owning and operating Laktas.se™ (www.laktas.se). The total price will be calculated into EUR (lower bank costs as a SEPA cross-border transfer) and be sent to you shortly after the order has been placed together with IBAN (International Bank Account Number) and BIC (Bank Identifier Code). You are of course free to cancel the order after getting the final price in EUR. Please mention your name and order number as reference when paying.

4. Delivery time

Delivery time is based on information from the Swedish Postal Service. If you order before 13.00 CET on a working day (Monday-Friday, not Swedish holidays) the products are sent on the same day. On average customers within the EU will receive the products three weekdays thereafter. See 6. Complaints for more information.

5. Right of withdrawal and return

The products in www.laktas.se are classified as food and the right of withdrawal does not apply to food in Sweden. Therefore the products can not be returned unless they contrary to expectation are faulty. For complaints see 6. Complaints.

When the order has been placed there is only a small opportunity to cancel the order since we put pride in fast deliveries. If you call us on +46 40211020 we will however do our best to stop the delivery.

If you have chosen Prepayment as method of payment you are of course free to cancel the order after getting the final price in EUR.

6. Complaints

If you contrary to expectation want to complain about a product this must be done in writing and immediately after the error has been discovered. You can for example use the form reached after clicking the Contact button in www.laktas.se.

When it comes to delivery time to EU countries this varies from one weekday upwards. On average customers within the EU will receive the products three weekdays thereafter. Unfortunately mail is sometimes delayed and a delayed delivery is not an acceptable ground for complaint.

7. Force majeure

In case of natural disasters, war, strikes and sudden decisions by authorities affecting sales and deliveries from www.laktas.se both the seller and the buyer are entitled to cancel the agreement.

8. Dispute

In case of an unlikely dispute with the buyer we will follow any verdict given by The National Board for Consumer Disputes (www.arn.se).

9. Communication

Your contact information might be used for limited communication between Laktas.se™ and you. Please also see under the button marked GDPR (General Data Protection Regulation) only available in the Swedish language.